Betosilco

Betosico on korkealuokkainen, erittäin hengittävä silaanidispersiomaali.

Käyttöala Betosilco on säänkestävä, silaanin ja akryyliin perustuva dispersiomaali. Se on hengittävä, mutta antaa hyvän suojan rakenteelle sään ja veden vaikutusta vastaan. Sallii rakenteen hengittää. Betosilco on itsestään puhdistuva suoja- ja koristepinnoite, joka voidaan sävyttää eri värein.

Betosilco on käyttövalmis maali, joka sobeltuu käytettäväksi kaikilla kiviainesalustoilla kuten betonilla, muurauksilla ja rappauksilla, sisällä ja ulkona. Se soveltuu myös tasausväriksi lämpörappauksen päälle.

Menekki 0,31/m2

Pakkauskoko 10 l

EAN-koodi 

Värit Valkoinen, sävytettävissä useisiin ei sävyihin

Varastointi Säilytys viileässä, kuivassa ja suojatussa paikassa yli +5 °C lämpötilassa. Tuote tulee säilyttää suojassa kosteudelta ja pakkaselta. Säilyy avaamattomana ja ohjeiden mukaisesti säilytettynä 6 kk.

Menekki 0,31/m2 

Pakkauskoko 10 l

Pakkasenkestävyys Suojattava jäätymiseltä

Käyttölämpötila +5 °C

Käyttöohje

Älä käytä tuotetta, jos lämpötila on alle +5 °C tai sen odotetaan laskevan alle sen 24 tunnin kuluessa. Käyttöä suorassa auringonvalossa tulee välttää.

Ennen tuotteen levitystä tarkista, että uusi betoni tai rappaus on kuivunut vähintään 28 vuorokautta ennen pinnoitusta Betosilcolla. Alustan tulee olla kauttaaltaan puhdas, kuiva ja luja. Poista öljy, rasva, kiteytymät, sementtiliima ja muu tartuntaa heikentävä materiaali. Orgaaninen kasvusto tulee poistaa raaputtamalla, harjaamalla tai korkeapainepesurilla. Itiöt ja kasvusto tulee pestä kasvustoa torjuvalla pesunesteellä ja huuhtoa huolellisesti.

Alusta pohjustetaan alustan ominaisuuksiin sopivalla pohjusteella, joka levitetään annettujen teknisten ohjeiden mukaisesti. Alustassa olevat halkeamat ja kolot tulee täyttää ja rosoinen alusta kannattaa käsitellä Betorep FC:llä. Anna korjausten kuivua 3 vuorokautta. Jos betonialusta on hyvälaatuinen tai se on ylitasattu Betorep FC:llä, erillistä pohjustusta ei tarvita. Poikkeuksellisen huokoinen, imevä tai kalkkeava alusta tulee pohjustaa ja lujitytaa läyttäen Betocoat AC Primeria, jotta rei’iltä ja huonolta tartunnalta vältytään.

Anna esikäsitellyn alustan kuivua ennen pinnoitusta. Sekoita Betosilco huolellisesti ennen käyttöä, varmistaaksesi aineen tasaisuus. älä lisää vettä. Levitä ruiskulla, silveltimellä tai telalla. Kiinnitä erityistä huomiota telaukseen, ettei tuote jää liian ohueksi. Liian ohut kalvo huonontaa tuotteen ominaisuuksia. Viimeistele Betosilco yhdensuuntaisin vedoin. Suorita suuret alueet yhdellä kertaa, jotta erotat saumat. Anna jokaisen käsittelyn kuivua riittävän ajan, ennen uuden kerroksen levitystä.

Kuivumisaika riippuu ympäröivistä olosuhteista. Kovettumisaika on normaaliolosuhteissa vähintään 4 tunitia (20°C, suhteellinen kosteus alle 70%). Lämpimät ja kuivat olosuhteet kiihdyttävät kuivumista, kylmät ja kosteat taas hidastavat.

Puhdista työkalut ja roiskeet käytön jälkeen välittömästi vedellä. Kuivunut materiaali voidaan poistaa ksyleenillä.

Ympäristö ja turvallisuus

Tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen ja noudata tuotteen turvallisuusohjeita. Betosilco on vesiohenteinen silaani/akryylimaali ja se on myrkytön. Vältä iho- ja silmäkosketusta. Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Aineen nauttiminen on kiellettyä.

Käyttöturvallisuustiedote
Tekninen tiedote