Maxrest light grey

Maxrest on nopeasti kovettuva korjauslaasti uusien ja vanhojen betonirakenteiden korjauksiin, 5-30 mm kerrospaksuuksiin.

Käyttöala Maxrest on yksikomponenttinen korjauslaasti rakenteellisiin korjauksiin, sisältäen erikoisementtejä, lisäaineita ja valikoituja täyteaineita, jotka muodostavat valumattoman, kutistumakompensoidun ja nopeasti kovettuvan korjauslaastin.

Käyttöalueita ovat esimerkiksi betonin korjaus vaaka-, pysty ja yläpinnoilla ilman muotteja, halkeamien, huokosten ja lohkeamien täyttöön, pilarien, kulmien, ulokkeiden ja arkkitehtonisten rakenteiden muotoiluun halutun muodun ja säänkestävän saavuttamisesti, elementtien viimeistelyyn ja muotoiluun sekä rakenteellisiin korjauksiin esim. korroosio, jäätyminen ja kuluminen.

Menekki Noin. 1,67 kg/ m2/ mm (Suuntaa antava, vaihtelevat alustan huokoisuudesta ja karkeudesta riippuen)

Pakkauskoko 25 kg

EAN-koodi 2435062060242

Värit Harmaa

Varastointi Säilytys viileässä, kuivassa ja suojatussa paikassa, pois auringonvalosta yli +5°C lämpötilassa. Säilyy avaamattomana ja ohjeiden mukaisesti säilytettynä 1 vuosi.

Menekki Noin. 1,67 kg/ m2/ mm (Suuntaa antava, vaihtelevat alustan huokoisuudesta ja karkeudesta riippuen)

Pakkauskoko 25 kg

Pakkasenkestävyys Suojattava jäätymiseltä

Käyttölämpötila 10°C-30°C.

Käyttöohje

Älä käytä tuotetta sateessa, vedessä tai korkeassa kosteudessa. Optimaalinen lämpötila on 10°C-30°C. Älä käytä alustalla, jonka lämpötila on alle 5°C tai kun lämpötilan odotetaan laskevan alle +5°C seuraavan 24 tunnin kuluessa. Älä käytä jäätyneellä alustalla.

Ennen työn aloitusta tarkista, että betoni on rakenteellisesti lujaa, yhtenäinen eikä siinä saa olla likaa, pölyä eikä sementtiliimaa. Poista kaikki vaurioitunut ja heikkokuntoinen betoni. Lovea paikkausalueen reunat 10 mm:n syvyyteen. Ota esiin kaikki ruostuneet raudoitteet, poista betoni raudoitteiden ympäriltä, kunnes paikattava alue on yhtenäinen ja puhdas. Suojaa käsiteltävät teräkset vähintään 1 cm:n kerroksella Maxrest:ia. Poista ruoste naulapistoolilla, hiekkapuhalluksella tai teräsharjalla. Tarvittaessa voit käyttää erillistä korroosionsuojalaastia.

Pinnan tulee olla puhdas ja vapaa maalista, pinnoitteista, ylimääräisestä vedestä, irtoaineksesta, öljystä, rasvasta, orgaanisesta kasvustosta ja muista irtoaineksista, jotka voivat haitata tartuntaa. Puhdista alusta hiekkapuhalluksella tai korkeapainepesurilla, vältä mekaanista piikkausta. Kun alusta on puhdistettu. huuhdo alusta vedellä. Anna ylimääräisen veden kuivua ja aloita paikkaus, kun alusta on mattakostea. Jos alusta kuivuu kokonaan, kostuta se vedellä uudestaan.

Maxrest 25 kg säkki tarvitsee 3,5.4 litraa vettä (14%-16%) riippuen ympäristön olosuhteista ja vaadittavasta koostumuksesta. Sekoita ainetta vain sen verran kun ehdit käyttää 8-10 minuutin aikana, tämän jälkeen laastin sisäinen lujuus alkaa kehittyä eikä sitä voi enää käyttää. Kaada tarvittava määrä vettä puhtaaseen astiaan ja lisää hitaasti tuote veden sekaan ja sekoita sähköisellä sekoittimella (400-600 krs/min). Sekoita 2-3 minuuttia kunnes massa on tasainen. Älä sekoita uudestaan, äläkä käytä korkeakerroksista sekoitinta, joka saattaa aiheuttaa laastiin kuplimista. Anna massan vetäytyä 1 minuutti ja sekoita lyhyesti ennen käyttöä.

Lämpimissä olosuhteissa (yli 25 °C) alue tulee pitää kosteana riittävän pitkän ajan siihen sumuttamalla kylmää vettä, ettei se pääse kovettumaan liian nopeasti. Vastaavasti alle 10°C reaktion nopeuttamiseen voidaan käyttää lämmintä vettä.

Parhaan tartunnan saavuttamiseksi tee ensin tartuntalammaus, sekoittamalla 5 osaa Maxrest ja 1 osa vettä, kunne saavutetaan yhtenäinen slammausmassa. Käytä slammaukseen karkeaa harjaa ja slammaa koko korjattava alue sekä alueella olevat teräkset. Tartunta kerros tulee levittää huolellisesti, jotta se täyttää huokoset ja koko alueen. Kun tartuntalammaus alkaa kuivua mutta on silti tuore, aloita paikkaustyö. Jos slammikerros kuivuu kokonaan, tai paikkauskerros on kokonaan kuivunut, tee uusi slammikerros ennen kuin jatkat paikkaustyötä. Levitä tuote 10-30 mm:n kerroksina. Paina laasti huolellisesti kauhalla alustaan, jolloin paikkauksen alle ei jää ilmaa. jos paikkaukseen tulee useampia kerroksia, tee pintaan viiltoja kauhalla parantaaksesi seuraavan kerroksen tartuntaa. Jos laasti kuivuu liian nopeasti, kostuta pintaa kylmällä vedellä. Parhaan lopputuloksen saat kun teet uudet paikkauskerrokset 10-15 minuutin kuluttua ensimmäisten kerroksen kovetuttua, riippuen lämpötilasta.

Pinta voidaan viimeistellä sienellä, puulla, muovilastalla tai kauhalla riippuen halutusta pinnan muodosta. Älä ylityöstä laastia, minimoi hiertäminen. Muotoile terävät kulmat tarvittaessa ennen laastin lopullista kovettumista. Kun korjauslaasti on kuivunut, voidaan se pinnoittaa samettipohjaisella pinnoitteella tai esim. akryylimaalilla.

Vältä tuotteen liian nopeaa kuivumista, suojaa paikkaus suoralta auringonvalolta ja liialta kuumuudelta. Pidä korjattu alue tarvittaessa kosteutettuna 24 tuntia ruiskuttamalla siihen vettä sumuna tai käytä suojamuovia. Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa, jos lämpötila on yli 30°C tai ilma on tuulinen tai kosteus alhainen.

Puhdista työkalut käytön jälkeen vedellä. Kuivunut aine poistetaan mekaanisesti.

Ympäristö ja turvallisuus

Tutustu tuotteen käyttöturvatiedotteeseen ja noudata tuotteen turvallisuusohjeita. Maxrest on myrkytyn tuote, mutta siinä on hankaavia aineita. Vältä iho- ja silmäkosketusta sekä pölyn hengittämistä. Käytä suojavoidetta, -käsineitä, -laseja ja hengityssuojainta. Jos ainetta joutuu iholle, pese alue saippualla ja vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä, mutta älä hankaa. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

CE

Käyttöturvallisuustiedote
Tekninen tiedote